ความตื้นลึกหนาบางของความรัก 2

ผู้เขียน: กระรอกน้อยที่หายไป Lost Squirrel
หมวด: How to-ความรู้-สุขภาพ

มุมมองของความรักจาก 'ฉัน' ถึง 'เธอ'
ความในใจที่อยากจะบอก