หนึ่งคนสองโคลน

ผู้เขียน: เพชร ฉายแสง
หมวด: แฟนตาซี-ไซไฟ

จจุบันสังคมให้ความสำคัญกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาก หลายครั้งที่เมื่อสิ่งใดถูกตีตรากำกับว่าเป็นหลักฐานหรือเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็มีหลายคนที่รีบเชื่อโดยไม่ไตร่ตรอง จนลืมไปว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความรู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงความบริสุทธิ์ในตัวเอง แต่เป็นเพียงความรู้ธรรมดาที่ขึ้นกับคุณธรรมในใจของผู้นำมาใช้ นำมาอธิบาย ว่าเลือกที่จะอธิบายโดยใช้หลักความเป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ หรือเลือกที่จะนำมาใช้หรืออธิบายด้วยอคติหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนกันแน่ และนี่คือที่มาของเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ๗ เรื่องที่จะบอกว่า “วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของความจริง แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้พูดความจริงเสมอไป”