ฮาชิคุโด 1

ผู้เขียน: ภูผาสีน้ำเงิน
หมวด: วรรณกรรมสำหรับผู้ใหญ่

ในประเทศญี่ปุ่นมักเริ่มมีสงครามตั้งแต่ในหลังยุคเฮอัน (เอียน) และเกิด เซนโกคุ จิได หรือสงครามกลางเมือง ~ กระทั่งใน ค.ศ.1980 นี่เองที่สงครามคครั้งใหม่ได้เริ่มต้นอีกครั้ง ... (แนวยากุซ่า) [จบแล้ว]