มายาภพ

ผู้เขียน: ฉาย แสงเพชร
หมวด: แฟนตาซี-ไซไฟ

มายาภพใช่ว่าจะอยู่ไกลแสนไกล เชื่อหรือไม่ว่าอยู่ภายในใจของคุณเอง นวนิยายที่ได้แรงบันดาลใจจากปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ในเรื่องไซอิ๋ว นำมาเขียนในรูปนวนิยายสมัยใหม่ ตัวละครแต่ละตัวเสมือนเป็นตัวแทนของสภาวะธรรมแต่ละอย่างที่ต้องต่อสู้กันภายในจิตใจของมนุษย์ เพื่อที่จะบอกทุกคนว่า "คุณค่าแห่งตน เริ่มที่ตน ไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงเราได้ นอกจากตัวเราเอง"