ซื้อหลานกิน

ผู้เขียน: ubgrade
หมวด: วรรณกรรมสำหรับผู้ใหญ่

เมื่อเธอรู้ว่าหลานชายขายตัวเธอจึงต้องช่วยเหลือเขาให้เขากลับตัวกลับใจ