ใต้ปีกรักประมุขมาร เล่ม 1

ผู้เขียน: สุขิตา
หมวด: ไร้สังกัด

"บุญคุณต้องทดแทนข้าจะเลี้ยงนกไว้ดูเล่นสักตัวก็แล้วกัน" เมื่อนางบังเอิญได้ช่วยชีวิตคนผู้หนึ่งนางหาได้ต้องการสิ่งใดตอบแทน แต่เขาจะรับเลี้ยงข้าด้วยเหตุใดข้าหาได้ต้องการ ท่านประมุขได้โปรดปล่อยข้าไปเถิด