คุณหนูใหญ่

ผู้เขียน: หยกขาว
หมวด: ซาบซึ้งตรึงใจ

“ท่านก็รู้ ข้าบอกแล้วข้ามิอาจสามารถหลีกเลี่ยงการแต่งงานได้ การแต่งงานเป็นหน้าที่ของบิดามารดาจัดหามาให้”
“แต่เจ้าเป็นเมียข้าแล้ว”
“เป็นเมียแล้วอย่างไร ท่านมิพูด ข้ามิพูด ใครจะล่วงรู้”
วาจาของนางที่เอ่ยออกมา ราวกับมีดนับพันทิ่มแทงหัวใจเขา