ดอกเบี้ยสวาท

ผู้เขียน: อัณณากานต์
หมวด: วรรณกรรมสำหรับผู้ใหญ่

ร่างกายคือเงินต้น
พรหมจรรย์คือดอกเบี้ย