ติ๊กต่อก

ผู้เขียน: ตุ๊บปอง
หมวด: How to-ความรู้-สุขภาพ

“ติ๊กต่อก” เป็นหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 6 เดือนถึง 6 ปี และสร้างสายใยความผูกพันภายในครอบครัวผ่านการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟัง พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเษายน 2553 ในปี 2561 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะทำงานคัดสรร หนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพิจารณาคัดสรรหนังสือตามเป้าหมายพัฒนาเต็กปฐมวัย 4H Health : แข็งแรง Head : เก่ง Heart : ดี มีวินัย Hand : ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ ได้หนังสือนิทานจำนวน 100 เล่ม ซึ่งหนังสือนิทานเรื่อง “ติ๊กต่อก” เป็น 1 ใน 100 เล่มหนังสือนิทานดี 100 ปี การสาธารณสุขไทย

รีวิว

ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ล่าสุด
เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือ