เด็กไทยวัยใส สิ่งเเวดล้อมปลอดภัย สุขอนามัยดี

ผู้เขียน: กรมอนามัย
หมวด: How to-ความรู้-สุขภาพ

การดูเเลความสะอาด ความปลอดภัยในโรงเรียนเเละที่อยู่อาศัย ต้องอาสัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เริ่มตั้งเเต่ระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ตลอดจนถึงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ทีต้องร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง ดูเเลเเก้ไข ตามสภาพปัญหาของเเต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย
เเละเอื้อต่อการมีสุขภาพดีของเด็ก

รีวิว

ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ล่าสุด
เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือ