บุปผา ลิขิตแห่งรัก

ผู้เขียน: ซิ่วอิง
หมวด: Action-กำลังภายใน

เพียงเพราะอยากกำชัยชนะ จึงผิดพลั้งทำให้เกิดสัญญารักกับผู้อื่นขึ้นมา เพียงเพราะวาจาพล่อยพูดจาไม่ยั้งคิดทำให้เกิดความเสน่หาขึ้นมา เพียงเพราะความไม่หนักแน่นทำให้ทำลายสายใยแห่งรักที่มีมายาวนานข้ามผ่านภพชาติต้องขาดสบั้น หนทางหวนกลับคืนลำบากเหลือแสน ขอเพียงด้ายแดงแห่งรักถูกสัมพันธ์อีกครา ต่อให้ร่างแหลกเหลว แขนขาขาด แม้แต่ต้องทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะสิ้นใจก็ยอม