เล่ห์บุพเพอธิษฐาน

ผู้เขียน: กัญญดา อักษราภัทร
หมวด: รักโรแมนติก

ด้วยคำอธิษฐานของนางทาสผู้จงรักภักดี
ได้นำเก็ดถะหวามาสู่ยุคสมัยรัชกาลที่ 5
(ยุคสมัยก่อนเลิกทาส)
เธอมาพร้อมกับภาระหน้าที่...
หน้าที่ที่เธอพึงกระทำเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณ

ด้วยหน้าที่...
เธอต้องเข้ามาอยู่ในร่างนางทาสผู้จงรักภักดีต่อนายหญิง
ด้วยหน้าที่...
เธอต้องทำให้นายหญิงผู้นั้นแปรเปลี่ยน

แต่เธอจะทำหน้าที่ครั้งนี้ให้บรรลุได้ยังไง...
ในเมื่อเธอตื่นมาในร่างของทาสเพ็งแล้วพบว่า
นอกจากนายหญิงของเธอ
ก็มีแต่สายตาเกลียดชังไม่มีเหตุผลมองมายังตัวเธอ
โดยเฉพาะสายตาคมของคนที่เขาเรียกกันว่า
'คุณหลวงพร้อม'
เขามองเธออย่างจงเกลียดจงชังตั้งแต่แรกพบ
เขาพยายามจับผิดและจับจ้องเธอแทบทุกฝีก้าว

สุดท้ายแล้ว...
เก็ดถะหวาในร่างของทาสเพ็ง
จะสามารถทำให้นายหญิงผู้นั้นแปรเปลี่ยนได้หรือไม่

คุณหลวงพร้อมจะมองเห็นหัวใจที่งดงามในตัว
ของทาสเพ็ง(คนใหม่)หรือไม่

ทุกคำตอบอยู่ใน...เล่ห์บุพเพอธิษฐาน....

นิยายเรื่องนี้เป็นนิยายรักข้ามภพสู่ยุคอดีตในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5
โดยเล่าจินตนาการผ่านปลายปากกาของกัญญดา
ขอเชิญนักอ่านมาร่วมสนุกท่องโลกยุคอดีตไปด้วยกันค่ะ