หวามรักดรุณี...NC25+++

ผู้เขียน: วิเวียน
หมวด: รักโรแมนติก

เพราะตั้งแต่วันนั้น...วันที่เขาได้พบเธอ เด็กสาวที่แม่เขาพากลับมาเพื่อเป็นลูกสาวบุญธรรมและมีฐานะเป็นน้องสาวของเขา แต่เขาไม่ได้ต้องการสถานะนั้นเลย...ไม่ต้องการ