บัลลังก์ลิขิต

ผู้เขียน: โดราห์ ลาแวน
หมวด: รักโรแมนติก

เด็กสาวคนหนึ่งช่วยชีวิตเขาไว้
นั่นถือเป็นปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้สำหรับเขา
และตัวเขาเองจะต้องตอบแทนเด็กสาวคนนั้น
ให้ทัดเทียมกับที่เขาได้ชีวิตคืนมา
โดราห์ ลาแวน