Heaven sent me & platinum key.
แฟนตาซี-ไซไฟ
Heaven sent me & platinum key.
แฟนตาซี-ไซไฟ
Tart R.
คีมี ไอคิเนะ นางฟ้าที่ได้ตกสวรรค์มายังโลก มีกุญแจวิเศษ เวลาพกติดตัว ใช้สำหรับรู้ความลับ
  • 3 ตอน
  • 104
นิยายโดย
  • 0 คนติดตาม
บทนำ

ในโลกนี้มีสองสาวที่สามารถเห็นความลับของสรรพสิ่งต่างๆ ด้วยการพกกุญแจ platinum วิเศษ

คีมี ไอคิเนะ นางฟ้าผู้ตกมาจากสวรรค์มายังบนโลกและพบกับโมโคว่า ฮานะโซโนะ (นางเอก mocowa 3t ) ได้เป็นเพื่อนกับคีมี มีบทบาทเป็นผู้ที่ร่วมกันเห็นความลับสรรพสิ่ง เป็นการได้ข้อมูลที่จะแก้ไขปัญหากับบางอย่างที่เห็นสมควรแก้

โดยผู้ที่สวมสร้อยกุญแจจะมีพลังเห็นความลับ สรรพสิ่งที่มีความลับค่อนข้างสำคัญจะเปล่งแสงออร่า แล้วการรับรู้นั้นให้ใช้มือค่อยๆพลิกตัวกุญแจที่สร้อย ข้อมูลความลับจะเข้าสู่สมอง