อาจารย์มารหวนภพ
รักโรแมนติก
อาจารย์มารหวนภพ
รักโรแมนติก
Baanarun
บนยอดเขาแท่นเซียนมีต้นไม้ต้นหนึ่ง บนต้นไม้ติดผลโสมสองผล ที่เขาว่ากันว่ามันคือเสี้ยววิญญาณที่เหลือของจอมมารหญิง ทว่าผลโสมมีสองผล หากผลหนึ่งคือจอมมารหญิง แล้วอีกผลหนึ่งเล่าคือผู้ใดกันเล่า!...
  • 136 ตอน
  • 139
นิยายโดย
  • 95 คนติดตาม
บทนำ

เล่ากันว่า บนเขาเจวี๋ยซานมียอดเขาชื่อว่า แท่นเซียน
บนยอดเขาแท่นเซียนมีต้นไม้ต้นหนึ่ง บนต้นไม้ติดผลโสมสองผล...

เซวียหรานหร่าน ร่างกายอ่อนแอตั้งแต่แบเบาะ
ได้บิดามารดาบุญธรรมเก็บมาเลี้ยง เพื่อที่จะรักษาชีวิตให้ยืนยาว
เมื่อนางอายุสิบหกปีจึงต้องไปกราบเป็นศิษย์ของผู้บำเพ็ญเซียนซูอี้สุ่ย
อาจารย์ผู้เย็นชา น่ากลัว และมีท่าทีแปลกๆกับนาง

แต่นางผู้ไม่ฝักใฝ่การบำเพ็ญ นับตั้งแต่เข้ามาในสำนักก็เป็นศิษย์ไม่เอาไหน
นางได้ยินว่าอดีตอาจารย์ของอาจารย์เป็นจอมมารหญิงมู่ชิงเกอ
ถูกฝ่ายธรรมะลงทัณฑ์จนถึงแก่ความตาย
แต่ชั่วขณะสุดท้าย เสี้ยววิญญาณที่เหลือถูกชักนำไปพักพิงบนต้นไม้เซียน
เพื่อก่อกำเนิดใหม่ในผลโสม

ทว่าผลโสมมีสองผล หากผลหนึ่งคือมู่ชิงเกอ
แล้วอีกผลหนึ่งเล่าคือผู้ใด...
การอุบัติขึ้นของสองผลโสมมีอะไรผิดพลาด
หรือลึกลับซับซ้อนซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือไม่...

นิยายเรื่องอื่นของBaanarun