{มี E-book} อ่อยแล้วนะคะ...คุณสามี (คนอื่น)
วรรณกรรมผู้ใหญ่
{มี E-book} อ่อยแล้วนะคะ...คุณสามี (คนอื่น)
วรรณกรรมผู้ใหญ่
เมื่อหญิงสาวอ่อยแฟนคนที่เธอรู้จัก จนในที่สุดทั้งสองก็ได้เสียกัน
  • 7 ตอน
  • 110
บทนำ

©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 (ฉบับเพิ่มเติม)

ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเสียง การคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ หนังสือเช่า หรือลอกเลียนแบบ สแกนเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือ หรือนำสำนวนส่วนใดของข้อความในนิยายไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่หรือเพื่ออ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้สูงสุด

ปอลิง . ตั้งแต่ตอนที่ 5 ขึ้นไป ไรต์ขออนุญาตติดเหรียญนะคะ ❤❤

คำโปรย

เมื่อหญิงสาวอ่อยแฟนคนที่เธอรู้จัก จนในที่สุดทั้งสองก็ได้เสียกัน