ทำใจไม่ให้รัก (พ่อของลูก)
ดราม่าน้ำตาริน
ทำใจไม่ให้รัก (พ่อของลูก)
ดราม่าน้ำตาริน
เมื่อเธอท้องกับเขา แต่แม่ฝ่ายชายกลับไม่ยอมรับแถมยังให้ชายคนรักของตนต้องไปแต่งงานของคนอื่นน้องแฝดที่คลอดก่อนกำหนดด้วยสภาวะจิตใจของผู้เป็นแม่จะเป็นอย่างไร
  • 9 ตอน
  • 30
บทนำ

©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 (ฉบับเพิ่มเติม)

ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเสียง การคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ หนังสือเช่า หรือลอกเลียนแบบ สแกนเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือ หรือนำสำนวนส่วนใดของข้อความในนิยายไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่หรือเพื่ออ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้สูงสุด

ปอลิง . ตั้งแต่ตอนที่ 5 ขึ้นไป ไรต์ขออนุญาตติดเหรียญนะคะ ❤❤

++ คำโปรย ++

เมื่อเธอท้องกับเขา แต่แม่ฝ่ายชายกลับไม่ยอมรับ

แถมยังให้ชายคนรักของตนต้องไปแต่งงานของคนอื่น

น้องแฝดที่คลอดก่อนกำหนด

ด้วยสภาวะจิตใจของผู้เป็นแม่

จะเป็นอย่างไร

นิยายเรื่องอื่นของ ~{NomNao}~,กรรภิรมย์,พัทธวรรณ,ฐายิกา