รวมเรื่องสั้น วงแหวนอักษรา
เทพผีความเชื่อ
รวมเรื่องสั้น วงแหวนอักษรา
เทพผีความเชื่อ
รวมเรื่องสั้น เรื่องสั้น ๆ เรื่องสั้นขนาดยาว (หลายตอนจบ) แนว ระทึกขวัญ เหนือธรรมชาติ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ และแนวทั่วไป
  • 5 ตอน
  • 3,114
นิยายโดย
  • 0 คนติดตาม
บทนำ

รวมเรื่องสั้นชุดวงแหวนอักษรานี้ เป็นการรวมเรื่องสั้นหลายชุดเข้าด้วยกัน
เช่น เรื่อง
สั้นชุดต่างแนว + เรื่องสั้นชุดเงามิติเหนือจิต

เรื่องสั้นชุดสะพานฝัน และชุดใหม่อื่น ๆ

ใน 3 ชุดแรกนั้น เดิมได้ เป็น e-book
แต่ในตอนหลังได้ลบเล่มออก เพื่อนำมาให้อ่านบนเนื้อที่ตรงนี้แทน
บางเรื่อง เปิดให้อ่านฟรี และบางเรื่องมีราคา ใช้เพชรค่ะ

สำหรับแนวการเขียนของวงแหวนอักษรานั้น จะเขียนแบบ "ลูกผสม"
อันเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวเฉพาะ
ของวงแหวนอักษรา นั่นคือ
บางเรื่องจะเป็นแนวกึ่งไทยผสมฝรั่ง บางเรื่องออกแนวฝรั่ง และบางเรื่องเป็นไทย ๆ

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านค่ะ
นิยายเรื่องอื่นของวงแหวนอักษรา