ดงสวาท
วรรณกรรมผู้ใหญ่
ดงสวาท
วรรณกรรมผู้ใหญ่
เส้นทางที่เธอเลือกเดินคือ...เส้นทางแห่งโลกีย์
  • 12 ตอน
  • 6,533
นิยายโดย
  • 39 คนติดตาม
  • Tag
  • #
บทนำ

จันทร์แรม ผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ เส้นทางชีวิตที่เธอก้าวไปแต่ละก้าว จึงถูกขับเคลื่อนด้วย...ตัณหาราคะ ความสาวความสวยที่เธอมี ถูกใช้อย่างฟุ่มเฟือย จนกว่าจะถึงจุดหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าอิ่มตัวแล้ว


นิยายเรื่องอื่นของมัสยา บุรินทร์