อุ่นรัก...ออนไลน์

  •   10 ตอน  (จบแล้ว)
  • 569
  • อัพเดทล่าสุด 01/08/2019 07:26:54

บทนำ

ชาย “เพลิงพราย” อายุสามสิบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ แต่ไม่ได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้มาจากสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด

ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้สืบทอดอาชีพบิดามารดา

หญิง “สายธาร” อายุย่างยี่สิบแปดปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ ประเภทประดิฐษ์ประดอยตามที่หล่อนชอบ แต่ปัจจุบันประกอบอาชีพขายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเสาปูน เสาคาน ท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ทุกขนาดซึ่งตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่หล่อนเรียนมาเช่นกัน

ทั้งสองคือ “เพลิงพราย” และ “สายธาร” ถูกพลัดพามาให้รู้จักกันทางโลกออนไลน์ ได้สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ทางใจที่ดีต่อกันเรื่อยมาตามปกติ แม้ไม่เคยพบหน้าค่าตากันมาก่อนก็จริง แต่ด้วยความคิดเห็นที่ตรงกันเลยชักพาหัวใจให้เข้าหากัน

หลังจากนั้น...!อะไรจะเกิดขึ้น นอกจากหัวใจของเขาและหล่อน!

ชาย “เพลิงพราย” อายุสามสิบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ แต่ไม่ได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้มาจากสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด

ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้สืบทอดอาชีพบิดามารดา

หญิง “สายธาร” อายุย่างยี่สิบแปดปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ ประเภทประดิฐษ์ประดอยตามที่หล่อนชอบ แต่ปัจจุบันประกอบอาชีพขายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเสาปูน เสาคาน ท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ทุกขนาดซึ่งตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่หล่อนเรียนมาเช่นกัน

ทั้งสองคือ “เพลิงพราย” และ “สายธาร” ถูกพลัดพามาให้รู้จักกันทางโลกออนไลน์ ได้สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ทางใจที่ดีต่อกันเรื่อยมาตามปกติ แม้ไม่เคยพบหน้าค่าตากันมาก่อนก็จริง แต่ด้วยความคิดเห็นที่ตรงกันเลยชักพาหัวใจให้เข้าหากัน

หลังจากนั้น...!อะไรจะเกิดขึ้น นอกจากหัวใจของเขาและหล่อน!

ชาย “เพลิงพราย” อายุสามสิบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ แต่ไม่ได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้มาจากสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด

ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้สืบทอดอาชีพบิดามารดา

หญิง “สายธาร” อายุย่างยี่สิบแปดปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ ประเภทประดิฐษ์ประดอยตามที่หล่อนชอบ แต่ปัจจุบันประกอบอาชีพขายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเสาปูน เสาคาน ท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ทุกขนาดซึ่งตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่หล่อนเรียนมาเช่นกัน

ทั้งสองคือ “เพลิงพราย” และ “สายธาร” ถูกพลัดพามาให้รู้จักกันทางโลกออนไลน์ ได้สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ทางใจที่ดีต่อกันเรื่อยมาตามปกติ แม้ไม่เคยพบหน้าค่าตากันมาก่อนก็จริง แต่ด้วยความคิดเห็นที่ตรงกันเลยชักพาหัวใจให้เข้าหากัน

หลังจากนั้น...!อะไรจะเกิดขึ้น นอกจากหัวใจของเขาและหล่อน!

ชาย “เพลิงพราย” อายุสามสิบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ แต่ไม่ได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้มาจากสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด

ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้สืบทอดอาชีพบิดามารดา

หญิง “สายธาร” อายุย่างยี่สิบแปดปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ ประเภทประดิฐษ์ประดอยตามที่หล่อนชอบ แต่ปัจจุบันประกอบอาชีพขายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเสาปูน เสาคาน ท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ทุกขนาดซึ่งตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่หล่อนเรียนมาเช่นกัน

ทั้งสองคือ “เพลิงพราย” และ “สายธาร” ถูกพลัดพามาให้รู้จักกันทางโลกออนไลน์ ได้สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ทางใจที่ดีต่อกันเรื่อยมาตามปกติ แม้ไม่เคยพบหน้าค่าตากันมาก่อนก็จริง แต่ด้วยความคิดเห็นที่ตรงกันเลยชักพาหัวใจให้เข้าหากัน

หลังจากนั้น...!อะไรจะเกิดขึ้น นอกจากหัวใจของเขาและหล่อน!

ชาย “เพลิงพราย” อายุสามสิบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ แต่ไม่ได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้มาจากสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด

ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้สืบทอดอาชีพบิดามารดา

หญิง “สายธาร” อายุย่างยี่สิบแปดปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ ประเภทประดิฐษ์ประดอยตามที่หล่อนชอบ แต่ปัจจุบันประกอบอาชีพขายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเสาปูน เสาคาน ท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ทุกขนาดซึ่งตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่หล่อนเรียนมาเช่นกัน

ทั้งสองคือ “เพลิงพราย” และ “สายธาร” ถูกพลัดพามาให้รู้จักกันทางโลกออนไลน์ ได้สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ทางใจที่ดีต่อกันเรื่อยมาตามปกติ แม้ไม่เคยพบหน้าค่าตากันมาก่อนก็จริง แต่ด้วยความคิดเห็นที่ตรงกันเลยชักพาหัวใจให้เข้าหากัน

หลังจากนั้น...!อะไรจะเกิดขึ้น นอกจากหัวใจของเขาและหล่อน!

ชาย “เพลิงพราย” อายุสามสิบ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ แต่ไม่ได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้มาจากสถาบันการศึกษาแต่อย่างใด

ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้สืบทอดอาชีพบิดามารดา

หญิง “สายธาร” อายุย่างยี่สิบแปดปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ ประเภทประดิฐษ์ประดอยตามที่หล่อนชอบ แต่ปัจจุบันประกอบอาชีพขายวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเสาปูน เสาคาน ท่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ทุกขนาดซึ่งตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่หล่อนเรียนมาเช่นกัน

ทั้งสองคือ “เพลิงพราย” และ “สายธาร” ถูกพลัดพามาให้รู้จักกันทางโลกออนไลน์ ได้สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ทางใจที่ดีต่อกันเรื่อยมาตามปกติ แม้ไม่เคยพบหน้าค่าตากันมาก่อนก็จริง แต่ด้วยความคิดเห็นที่ตรงกันเลยชักพาหัวใจให้เข้าหากัน

หลังจากนั้น...!อะไรจะเกิดขึ้น นอกจากหัวใจของเขาและหล่อน!

รีวิวล่าสุด

ขณะนี้ยังไม่มีคนรีวิวตอนนี้