ความสัมพันธ์
ซาบซึ้งตรึงใจ
ความสัมพันธ์
ซาบซึ้งตรึงใจ
ไม้เขียน
เรื่องความสัมพันธ์ ฉันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายทอดความสัมพันธ์ต่างๆบทโลกใบนี้ให้คุณได้เห็นด้วยเรื่องสั้น ทุกสิ่งมีความสวยงามและความสวยงามนั้นมักจะมาคู่กับความมืดเสมอ ทุกสิ่งอยู่ในวังวนของความสัมพันธ์ แม้ความโดดเดี่ยวก็ยังเป็นความสัมพันธ์ของความรู้สึกเช่นกัน ฉันจึงตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาตนเองหรือสำหรับบุคคลผู้ต้องการหยั่งรู้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งเหล่านี้
  • 4 ตอน
  • 990
นิยายโดย
  • 0 คนติดตาม
บทนำ

พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก พระจันทร์ขึ้นตอนกลางคืน ทุกอย่างมีที่มาของมันเสมอ สิ่งเหล่านั้นล้วนหมุนรอบกันเองเป็นความสัมพันธ์ บทความต่อๆไปนี้จะเป็นเรื่องสั้นของความสัมพันธ์ ที่ฉันไม้เขียนอยากจะนำเสนอ :)