เพชรนาคิน
รักโรแมนติก
เพชรนาคิน
รักโรแมนติก
sujirak14
จากนิลไสยเวทต้องห้ามถูกนำมาร่ายด้วยความริษยาอาฆาตของเหล่าสนมนาคี เป็นเหตุให้ ‘มณีพชร’ หรือเพชรสายฟ้าของพญานาคิน ต้องแสงอสุนีทำให้ดวงจิตของพระคู่หมั้นต้องดับสูญไปในทันที องค์พญานาคินตามหานางอันเป็นที่รักด้วยญานอสงไขย ซึ่งเป็นทิพยจิตอันพิเศษของพระองค์ที่บำเพ็ญมาหลายนาคะกัปป์ ในที่สุดพระองค์ได้พบพระนางซึ่งได้มาจุติในภูมิของมนุษย์ แต่ด้วยดวงจิตประดิพัทธ์ในพระทัยอันแน่วแน่ พระองค์ต้องใช้ญานอสงไขยกับพลังของเพชรสายฟ้าแก้ปัญหาต่างๆ แล้วนำพาดวงจิตของพระนางกลับสู่รัตนนาคาบุรี
  • 12 ตอน
  • 557
นิยายโดย
  • 0 คนติดตาม
บทนำ

องค์ภัทรสุทธินาคินพญานาคราชแห่งรัตนนาคาบุรี ได้ติดตามค้นหาพระนางทิพปภานาคินีว่าที่พระชายาของพระองค์ชั่วนาคกัปป์ แล้วจึงพบว่าทิพยจิตอันเป็นนาคเทพของพระนางอยู่ในภพภูมิของมนุษย์ ซี่งพระนางได้มาจุติเป็นธิดาแห่งพญาเทวลวกะ แห่งแว่นแคว้นโยนกศรีสัตตนราช ทำให้พระองค์ต้องหาวิธีการเพื่อนำพาดวงจิตของพระนางกลับคืนนาคภูมิในอดีต แต่ด้วยพลังของเทวราชติวงศ์ของโลกมนุษย์ยังปิดขวางทางมิให้พระนางกลับคืนสู่นาคภูมิเดิม

แต่ด้วยดวงจิตประดิพัทธ์ในพระทัยอันแน่วแน่ พระองค์ต้องใช้ญานอสงไขยกับพลังของเพชรสายฟ้าแก้ปัญหาต่างๆ แล้วนำพาดวงจิตของพระนางกลับสู่รัตนนาคาบุรี เพื่อเข้าพิธีวิวาห์สมกับที่ตั้งพระทัยบำเพ็ญภาวนาจนเกิดศุภนิมิต สมกับที่รอคอยมาอย่างแสนยาวนาน