เด็กหญิงสารภี
ไร้สังกัด
เด็กหญิงสารภี
ไร้สังกัด
argashiro
เรื่องราวการต่อสู้ของผู้คนที่พบเห็นเหตุการณ์ทารุณกรรม เด็กหญิงอายุ7ขวบคนหนึ่ง ที่ยอมรับชะตากรรม เพราะยากไร้ ไม่มีผู้ดูแล ทั้งขาดต้นทุนทางสังคมทุกอย่าง
  • 8 ตอน
  • 240
นิยายโดย
  • 0 คนติดตาม
บทนำ

เด็กหญิงสารภี เป็นสารคดีเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของแพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข สูติ-นรีแพทย์ ผู้พบเห็นเหตุการณ์อันน่ารันทดที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงสารภี ในปี พ.ศ2535 นอกจากเป็นประสบการณ์ตรงของ
ผู้เขียน การใข้ถ้อยคำทางวรรณศิลป์ที่สื่อทำให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ กระตุ้นเตือนให้ผู้อ่าน ช่วยกันหาทางออกให้กับการทารุณกรรมที่เกิดกับเด็กหญิงของเรา ในสังคมที่ยังไม่สิ้นเยื่อใยแห่งความเอื้ออาทร

0

ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ล่าสุด
เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือ