ความลับของกุ้ยฮวา
แฟนตาซี-ไซไฟ
ความลับของกุ้ยฮวา
แฟนตาซี-ไซไฟ
Slimer
กุ้ยฮวาเป็นหญิงงามล่มเมืองที่เต็มไปด้วยความลับ มันเป็นความลับที่แม้แต่นางเองก็ไม่ล่วงรู้มาก่อน วันที่นางมีอายุครบสิบแปดปี โลกทั้งใบที่เคยสวยงามเรียบง่ายของกุ้ยฮวาก็เปลี่ยนไป เมื่อมารดาได้บอกนางว่า ‘เจ้าเป็นบุรุษ’
  • 10 ตอน
  • 2,303
นิยายโดย
  • 4 คนติดตาม
บทนำ

กุ้ยฮวาเป็นสตรีที่งามล่มเมืองในสายตาคนอื่น นางเติบโตมาอย่างเข้มงวดและหวงแหนภายใต้การดูแลของมารดา ความฝันเดียวของนางก็คือได้แต่งงานกับบุรุษที่ดีสักคนหนึ่งเพื่อสร้างครอบครัวที่มีความสุขและมีบุตรหลานมากมายให้เลี้ยงดู ทั้งที่มีบุรุษที่ดีพร้อมทั้งหน้าตาและฐานะมาสู่ขอนางมากมาย แต่บิดามารดาของนางก็ไม่ยอมตกลงเสียที และแล้วความลับสำคัญก็เปิดเผยออกมาเมื่อนางมีอายุครบสิบแปดปี โลกทั้งใบของกุ้ยฮวาต้องเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีดำ เมื่อมารดาบอกนางว่า “เจ้าเป็นบุรุษ”

เรื่องนี้มีเวอร์ชั่น E-book