บุปผาเหนือฤดูกาล
รักโรแมนติก
บุปผาเหนือฤดูกาล
รักโรแมนติก
Toppinng
เหลียนฉิงเซียง บุตรีเสนาบดีกรมพิธีการ ชีวิตคล้ายเรียบง่าย ทว่าความจริงต้องเผชิญเรื่องราวไม่เว้นวัน กระทั่งได้พบกับเขา ท่านอ๋องจากตำหนักสี่ฤดู หัวใจดวงน้อยเต้นแรง ความรักบังเกิด…
  • 103 ตอน
  • 262
นิยายโดย
  • 10 คนติดตาม
บทนำ

บุปผาเหนือฤดูกาล เรื่องราวความรักระหว่างบุตรีเสนาบดีกับท่านอ๋องแห่งตำหนักสี่ฤดู

เอกบุรุษมีถึงสี่ ทว่านางมีเพียงหนึ่ง

บุปผาควรผลิบานเพียงฤดูกาลเดียว ทว่านางผลิบานทุกฤดูกาล

บุรุษใดจะกุมใจนาง หรือแท้จริงนางกุมใจบุรุษทุกคน…

มีจำหน่ายในรูปแบบอีบุ้กที่เมพมาร์เก็ต ที่นี่ก็มีทั้งในรูปแบบอีบุ้กและรายตอนค่ะ

ราคารายตอน เฉลี่ยจากราคา E Book ที่วางจำหน่ายค่ะ

เรื่อง บุปผาเหนือฤดูกาล ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558

ห้ามมิให้ผู้ใดดัดแปลง แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ

หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ให้เกิดความเสียหาย

โดยมิได้รับอนุญาติจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร

0

ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ล่าสุด
เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือ