จิตเทพอหังการ
Action-กำลังภายใน
จิตเทพอหังการ
Action-กำลังภายใน
Haruto Asakura
ชายหนุ่มผู้ฝึกลมปราณไม่ได้ ทำให้เขาเดินไปในเส้นทางที่แตกต่าง เส้นทางนั้นคือผู้ฝึกตนจิตวิญญาณ
  • 70 ตอน
  • 791
นิยายโดย
  • 0 คนติดตาม
บทนำ

ประเภทการฝึกตน

ขั้นพลังลมปราณ

- ปราณแรกเริ่ม 1-9

- ปราณก่อเกิด 1-9

- ปราณแท้จริง 1-9

- ปราณปฐพี 1-9

- ปราณนภา 1-9

- ปราณสวรรค์ 1-9

- ปราณครึ่งเซียน 1-9

ขั้นต่อไปนี้แบ่งระดับเป็น แรกเริ่ม -> ขั้นต้น -> ขั้นกลาง -> ขั้นปลาย -> ขั้นสูงสุด

- ปราณเสมือนเซียน

- ปราณเซียนสามัญ

- ปราณเซียนแท้จริง

ขั้นต่อไปนี้แบ่งระดับเป็น 1-9

- ปราณเซียนผู้ยิ่งใหญ่ (แก่นแท้ 1-9)

- ปราณเซียนเบิกฟ้า (ดารา 1-9)

- ปราณเซียนราชัน (บัลลังก์ 1-9)

- ?


ระดับกายเนื้อ

- กายเนื้อธรรมดา

- สุดยอดกายเนื้อ

- กายเนื้อศักดิ์สิทธิ์

- กายเซียนศักดิ์สิทธิ์

- กายเทพ

- ?

- ?


ขั้นพลังกายเนื้อ

- กายเนื้อแรกเริ่ม 1-9

- กายเนื้อก่อเกิด 1-9

- กายเนื้อแท้จริง 1-9

- กายเนื้อปฐพี 1-9

- กายเนื้อนภา 1-9

- กายเนื้อสวรรค์ 1-9

- กายเนื้อครึ่งเซียน 1-9

ขั้นต่อไปนี้แบ่งระดับเป็น แรกเริ่ม -> ขั้นต้น -> ขั้นกลาง -> ขั้นปลาย -> ขั้นสูงสุด

- กายเนื้อเสมือนเซียน

- กายเนื้อเซียนสามัญ

- กายเนื้อเซียนแท้จริง

ขั้นต่อไปนี้แบ่งระดับเป็น 1-9

- กายเนื้อเซียนผู้ยิ่งใหญ่ (แก่นแท้ 1-9)

- กายเนื้อเซียนเบิกฟ้า (ดารา 1-9)

- กายเนื้อเซียนราชัน (บัลลังก์ 1-9)

- ?


ขั้นพลังจิตวิญญาณ

- จิตแรกเริ่ม 1-9

- จิตก่อเกิด 1-9

- จิตแท้จริง 1-9

- จิตปฐพี 1-9

- จิตนภา 1-9

- จิตสวรรค์ 1-9

- จิตครึ่งเซียน 1-9

ขั้นต่อไปนี้แบ่งระดับเป็น แรกเริ่ม -> ขั้นต้น -> ขั้นกลาง -> ขั้นปลาย -> ขั้นสูงสุด

- จิตเสมือนเซียน

- จิตเซียนสามัญ

- จิตเซียนแท้จริง

ขั้นต่อไปนี้แบ่งระดับเป็น 1-9

- จิตเซียนผู้ยิ่งใหญ่ (แก่นแท้ 1-9)

- จิตเซียนเบิกฟ้า (ดารา 1-9)

- จิตเซียนราชัน (บัลลังก์ 1-9)

- ?


โลกผู้ฝึกตน

ทวีป

- ทวีปเทวาเหมันต์

- ทวีปเมฆาสวรรค์

- ทวีปอัคคีนิลกาฬ

- ทวีปหมื่นพฤกษา

- ทวีปวารีพิสุทธิ์


อาณาจักร ในทวีปเมฆาสวรรค์

- อาณาจักรเมฆาคราม

- อาณาจักรเมฆาทมิฬ

- อาณาจักรเมฆาพิสุทธิ์

- อาณาจักรเมฆาล่อง


เมือง ในอาณาจักรเมฆาคราม

- เมืองหมอกม่วง

- เมืองสีชาด

- เมืองไผ่ขจี

- เมืองพิรุณ


สี่สำนักใหญ่ ในเมืองหมอกม่วง

- สำนักมังกรฟ้า

- สำนักวิหคเพลิง

- สำนักพยัคฆ์ขาว

- สำนักเต่าทมิฬ0

ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ล่าสุด
เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือ