2 (จบ) under the moon มนุษย์หมาป่าคลั่งรัก-คำเตือน

โดย  white cane

2 (จบ) under the moon มนุษย์หมาป่าคลั่งรัก

คำเตือน

เรื่อง under the moon มนุษย์หมาป่าคลั่งรัก

แต่งโดยนักเขียนนามปากกา สะตอป๊อก

วาดหน้าปกโดย นายจันทร์เจ้า

พิสูจน์อักษรโดยระบบของเว็บไซต์ readawrite.com

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทางปัญญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ห้ามทำการคัดลอก ห้ามเขียนดัดแปลงเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งการถ่ายทอด,ถ่ายเอกสาร,สแกน,ถ่ายภาพ ในรูปแบบใดก็ตามที่เป็นการเผยแพร่ หรือวิธีการใดๆ ทั้งปวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เป็นผู้แต่งเป็นลายลักษณ์อักษร

ตัวอย่างเช่น

ห้ามแอปหรือเว็บ ที่ดึงเอาผลงานของผู้แต่งไปเผยแพร่ โดยทางเว็บไซต์หรือตัวแอพ ได้เงินจากค่าโฆษณาหรือจากการปลดล็อกให้สามารถดาวน์โหลดเก็บเนื้อหาของนิยายไว้ในเครื่องได้ โดยการกระทำดังกล่าวเป็นการแสวงหาผลกำไร โดยทางผู้แต่งไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเสียผลประโยชน์

ห้ามคนที่ปลดล็อกนิยาย หรือซื้อนิยายในตอนนั้นๆ หรือว่าซื้อเป็นเล่มแล้ว เอาไอดีที่สมัครจากทางเว็บไซต์ขายนิยายประเภทอีบุ๊คไปแจกจ่าย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อแสวงหาผลกำไร หรือไม่ก็แล้วแต่ คุณไม่สามารถทำได้ เนื่องจากหนังสือประเภท “อีบุ๊ค” ไม่ใช่หนังสือแบบรูปเล่มกระดาษ ที่คุณจะสามารถนำไปขายต่อได้ เป็นเหมือนหนังสือมือสอง หากท่านซื้อแล้ว หนังสือประเภทอีบุ๊คจะเป็นสมบัติของท่านเพียงผู้เดียว และห้ามนำไอดีไปขายต่อเด็ดขาด

ห้ามทำการ Capture หรือแคปหน้าจอ บันทึกเนื้อหาของนิยายนำไปเผยแพร่เด็ดขาด

รีวิวจากผู้อ่าน

ขณะนี้ยังไม่มีคนรีวิวตอนนี้

รีวิว