- จบ - แค่อยากจะถามพี่ว่า... เด็กกว่าแล้วไง?-พบกันที่นี่ เร็วๆ นี้

โดย  อติญา / เก-ลิน / ติญญ์ / ผู้ซึ่งเข้ามาแทน

- จบ - แค่อยากจะถามพี่ว่า... เด็กกว่าแล้วไง?

พบกันที่นี่ เร็วๆ นี้

เขียนรีวิว
เขียนรีวิวและให้คะแนน