รักของเรา

  •   10 ตอน  (ยังไม่จบ)
  • 3,182
  • อัพเดทล่าสุด 08/09/2018 07:34:15

บทนำ

ทันตาภรณ์ ไพบูรณ์ทรัพย์ :แพทย์หญิงคนสวยร่าเริงอ่อนหวาน แฝงความดื้อรั้นและเร่าร้อน

กิตติพงษ์ สว่างวัฒน์:นักธุรกิจหนุ่มหล่อ เจ้าของฉายากวาดเรียบหากต้องตา

เรื่องราวของความรัก บางครั้งมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดคิดเมื่อมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง

รีวิวล่าสุด

ความเห็นโดย ชลชินี นักเขียน
ติดตามเก็บหมู
เมื่อ 1 ปี 9 เดือนที่แล้ว อ่านไปถึง เริ่มต้นเข้าร่างใหม่ 3

ความเห็นโดย ชลชินี
ติดตามเก็บหมู
เมื่อ 1 ปี 9 เดือนที่แล้ว อ่านไปถึง เริ่มต้นเข้าร่างใหม่ 3