Dragon Naga Tragedy

  •   2 ตอน  (ยังไม่จบ)
  • 77
  • อัพเดทล่าสุด 09/04/2020 14:28:57

บทนำ

{{ปราสาทริโทเนีย ที่เป็นปราสาทที่คอยรวบรวมแหล่งความรู้และพัฒนาวิทยาการต่างๆมาอย่างช้านานนั้น ได้อยู่ภายใต้อาณัติของอณาจักรมูโทเปียมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่กษัตริย์ในอดีตที่มีมาก่อนหน้านี้ถึงสามพระองค์ และล้วนแต่เป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงเคยปกครองประชาราษฎร์ด้วยความเที่ยงธรรมมาถึงครึ่งศตวรรษ จนกระทั่งปัจจุบันที่วิสัยทัศน์ของกษัตริย์คนใหม่ได้แปรเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ และกลับต้องการใช้งานปราทริโทเนียให้เป็นองค์กรในการสืบค้นหาอาวุธทำลายล้างที่จะเอามาใช้ต่อกรกับอีกสองอณาจักรให้จงได้

แต่ทว่า อาวุธทำลายล้างที่ปราสาทริโทเนียได้ศึกษาว่าจะสามารถต่อกรหรือเอาชนะอาวุธทำลายล้างของอีกสองอณาจักรนั้นได้ กลับได้เคยมีอยู่ในแผ่นดินแห่งนี้เมื่อในครั้งอดีตกาลเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมา หรือในสมัยสงครามครั้งเก่าก่อนยุคสามกษัตริย์ผู้ต่างเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้น ก่อนที่มันจะสาปสูญหายไปจนไร้ร่องรอยจวบจนปัจจุบัน

และอาวุธนั้นก็คือ ผลึกคริสตันชนิดหนึ่งที่ถูกเรียกว่า

'เนตรมณีนาคาสามเศียร' หรือเรียกสั้นๆว่า 'เนตรมณีนาคา'

เนตรมณีนาคาสามเศียรเป็นผลึกคริสตันชนิดหนึ่งที่มี 6 ชิ้น หรือเท่ากับจำนวนดวงตาของนาคาที่ม่ีสามเศียร เมื่อนำเนตรมณีนาคานี้มาประกอบกับปืนใหญ่ที่ทำตามสูตรลับในอดีต ก็จะกลายเป็นอาวุธทำลายล้างอันทรงพลังที่ยากจะมีสิ่งใดต่อกรได้

และในปัจจุบัน ริโทเนีย ปราสาทแห่งวิทยาการ ก็ได้รับคำสั่งให้ใช้วิทยาการย้อนเวลาไปสู่อดีตเพื่อนำเนตรมณีนาคานี้กลับมาสู่ยุคปัจจุบันของอณาจักรมูโทเปียให้จงได้

โดยต่อมาทางกษัตริย์ได้จัดตั้ง'หน่วยล่าเนตรมณีนาคา'ขึ้นมาในปราสาทอีกแห่งหนึ่งทีมีชื่อว่า

ปราสาท'มูเทล'

ปราสาทมูเทล จะเป็นปราสาทที่ใช้ ฝึก วางแผน และคอยส่งนักรบพิเศษให้เดินทางไปสู่อดีต โดยได้รับการสนับสนุนจากปราสาทริโทเนียตามคำสั่งของกษัตริย์แห่งมูโทเปียอีกทีหนึ่ง

ทว่า เหล่าผู้อาวุโสเก่าแก่ของปราสาทริโทเนียกลับได้คาดคำนวณเห็นถึงลางแห่งหายนะในกาลเวลาข้างหน้าของทวีปแห่งนี้ จึงได้ก่อตั้งภาคีลับขึ้นมาในชื่อว่า

ภาคี'สลายเนตรนาคา' เพื่อจุดประสงค์ลับที่แตกต่างออกไป

จุดประสงค์ลับที่ตรงกันข้ามกับคำสั่งของกษัตริย์แห่งมูโทเปียนี้ก็คือ แทนที่จะค้นหา'เนตรมณีนาคาสามเศียร'เพื่อนำกลับมายังยุคปัจจุบัน แต่กลุ่ม'ภาคีสลายเนตรนาคา'นี้จะไปค้นหา'เนตรมณีนาคาสามเศียรเพื่อนำมาทำลายให้สิ้นซาก ! }}

รีวิวล่าสุด

ความเห็นโดย Sirisupa
thank thanks
เมื่อ 11 เดือน 22 ชั่วโมงที่แล้ว อ่านไปถึง 01 ภาระกิจแทบพังภินท์