ปรมณูล้างพิภพ [ The radioactivity ]

  •   3 ตอน  (ยังไม่จบ)
  • 85
  • อัพเดทล่าสุด 07/11/2019 11:09:02

บทนำ

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

กระผมทราบดีว่าสิ่งที่กระผมจะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องยากต่อการเข้าใจ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับโลกอนุภาค สิ่งที่มีขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า กระผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านทั้งหลายได้สร้างมโนภาพในใจและรับฟังสิ่งที่กระผมจะได้กล่าวต่อจากนี้

ท่านทั้งหลายล้วนทราบดีว่าสิ่งต่างๆประกอบด้วยอะตอมนับล้านๆในแต่ละอะตอมมีอิเล็กตรอนซึ่งเคยชื่อกันว่าเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่โคจรล้อมรอบนิวเครียสซึ่งเป็นแกนกลางของอะตอม นิวเคลียสทุกนิวเคลียสยกเว้นไฮโดรเจน ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานสองชนิดเรียกว่าโปรตรอนและนิวตรอน นิวเครียสบางชนิดไม่เสถียรสามารถปล่อยอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้เองตลอดเวลา ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “กัมมัตภาพรังสี”

การค้นพบกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ โดย อังตวน แบคเคอเรล เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ จากผลงานการคิดค้นทดลองจนได้ทฤษฎีทางฟิสิกส์เคมี เช่น ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษของไอสไตน์ ได้พัฒนามาเป็นลำดับจนมนุษย์สามารถควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นภายในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ในที่สุด

พลังงานความร้อนมหาศาลที่เกิดขึ้นนั้นสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพียงแค่ใช้สารกัมมันตรังสีไม่กี่กิโลกรัมก็สามารถเปลี่ยนพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูง นำความศิวิลัยมาสู่กรุงเทพมหนคร สมกับเป็นมหานครที่ไม่เคยหลับใหล แต่สิ่งนี้ก็มีอันตรายร้ายแรงมากเช่นกัน หากเกิดข้อผิดพลาดในการควบคุมการเกิดปฏิกิริยาแล้วย่อมหมายถึงการศูนย์เสียครั้งใหญ่ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งคงเป็นมหาวินาศภัยปรณูล้างพิภพ ที่เผาผลาญมหานครแห่งนี้มลายสิ้นไปได้ในชั่วพริบตา

งบประมาณมหาศาลในการวิจัยและสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้สำเร็จ ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สยามเทวาธิราชทำหน้าที่ผลิตและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าได้พอเพียงต่อความต้องการของชาวกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด กระผมนายนาคิน ศิลาศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์หัวหน้างานควบคุมปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขอให้สัญญาด้วยเกียรติว่าโรงไฟฟ้าของเราจะสามารถผลิตและแจกจ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกภาคส่วนตราบนานเท่านาน

นาคิน ศิลาศักดิ์

รีวิวล่าสุด

ความเห็นโดย Sirisupa
thank thanks
เมื่อ 8 เดือน 2 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านไปถึง วิกฤตการณ์ [The crisis]

ความเห็นโดย Sirisupa
ยังตามนะจ้ะGo ๆ
เมื่อ 8 เดือน 2 สัปดาห์ที่แล้ว อ่านไปถึง การเปลี่ยนแปลง [ Changing ]