ธรฺมรฏฺฐคีตา (อิงประวัติศาสตร์, แฟนตาซี)

  •   6 ตอน  (ยังไม่จบ)
  • 29
  • อัพเดทล่าสุด 27/03/2020 07:32:05

บทนำ

ฟอนไฟแห่งมหานาวีสํคฺรามฤๅเปลวเพลิงแห่งรัก ประการใดจะโชติช่วงกว่ากัน?

คระครืน... สุรเสียง... กำปนาท

อัสนีบาตร... ผ่านพาด... จากเวหน

ประกายฟ้า... ฟาดห้วง... วารีวน

วัชระ... ยังมิพ้น... เงื้อมมือมาร

"จงจารคำข้าไว้จอมสลัด... ผู้พิทักษ์ทวาทศนครามีสอง เป็นสองมาช้านาน

เงาพระกาฬจะถามหาเจ้าผู้อหังการ์ ล่วงล้ำอำนาจมหิทธาแห่งจันทราแลสุริยัน!"

"เมื่อลงว่ารักแล้ว รักจึงยังเป็นรักอยู่ถ่ายเดียว มิเป็นอื่น

รักฤๅรอญ เรียม...รักเจ้า"

นวนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นจากการค้นคว้าชุดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ผสมกับการตีความและจินตนาการของผู้เขียน ทั้งนี้ มีการกล่าวถึงบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ หากมิได้มีเจตนาลบหลู่ จาบจ้วง หรือแสดงการล่วงเกินบุคคลใด จุดมุ่งหมายของนวนิยายเรื่องนี้นอกจากให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังแฝงสาระ เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ และลึก ๆ ผู้เขียนแต่งขึ้นเพื่อ เทิดทูนบรรพชนทุกท่าน ผู้ที่แผ้วถางทางมาก่อน เดินนำเรามาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นเกียรติแก่องค์บูรพมหากษัตราธิราชแห่งทวาทศนคราทุกพระองค์

ค่าที่ชนรุ่นก่อนได้ก่อร่างสร้าง "ราก" ให้เราได้มีปัจจุบันเช่นวันนี้ ... ธรฺมรฏฺฐคีตาทุกอักษรจึงเขียนขึ้นแด่ชาวทวาทศนคราทุกผู้ทุกนามในกาลก่อน แทนคำขอบคุณจากเรา คนรุ่นหลัง

ด้วยรัก

ทัดจันทร์

ธรฺมรฏฺฐคีตา อ่านว่า ธัม มะ รัต ถะ คี ตา

แปลว่า บทเพลงแห่งนคราอันเรืองธรรม

เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ twitter: @tadchandra

รีวิวล่าสุด

ความเห็นโดย Iam Khunpoo
สิบห้าก็จะต้องคิดเรื่องแต่งงานแล้ว
เมื่อ 2 สัปดาห์ 4 วันที่แล้ว อ่านไปถึง สรรคะ ๓ แสงดาวเลือน

ความเห็นโดย Iam Khunpoo
ชื่ออ่านยากมาก
เมื่อ 2 สัปดาห์ 6 วันที่แล้ว อ่านไปถึง สรรคะ ๒ มยุรารำแพน