Romance Lover
Return หวนคืน
โดย Jeonjungsan
Romance Lover
jongsan
 • Jeonjungsan
 • 219 บาท
 • pdf, epub
 • -
 • pdf, epub
 • 1,003 หน้า
 • 16 พฤศจิกายน 2023
โดย
 • 0 คนติดตาม
การกลับมาเจอกันในรอบ 4 ปี ทำให้รู้ว่าผู้ชายที่เคยแสนดี บัดนี้เขากลายเป็นปีศาจไปแล้ว
“เราไม่น่ากลับมาเจอกันอีกเลย”
“แล้วใครใช้ให้เธอแม่งกลับเขามาในชีวิตฉันล่ะวะ”
“ฉัน..”
“เสือกเข้ามาเอง แต่โทษทีว่ะ ตอนที่เธออยากไปจากฉันน่ะ..ฉันไม่ให้ไป”
 • Jeonjungsan
 • 219 บาท
 • pdf, epub
 • -
 • pdf, epub
 • 1,003 หน้า
 • 16 พฤศจิกายน 2023
เขียนรีวิว
เขียนรีวิวและให้คะแนน