วิธีสั่งจองกับห้องสมุด

เลือกหนังสือที่ต้องการ โดยเลือกเมนู >> หนังสือจอง
  • เมื่อเลือกหนังสือแล้ว อ่านรายละเอียดของหนังสือ และวิธีการจอง
  • คลิกปุ่ม จองเล่มนี้ เพื่อทำการจองหนังสือ โดยสามารถระบุจำนวนที่ต้องการจองได้
  • เมื่อกดจองหนังสือแล้ว สินค้าที่จอง จะอยู่ที่ตระกร้าสินค้า ดูสินค้าในตระกร้าได้ที่ปุ่ม
  • สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าได้ในหน้าตระกร้า
เลือกวิธีการจัดส่งทีต้องการ โดยเพิ่มราคาค่าจัดส่งในราคาสินค้า
  • กรอกสถานที่รับสินค้าให้ครบถ้วน เพื่อให้สินค้าส่งไปยังนักอ่านได้อย่างรวดเร็ว
  • ** ลูกค้าเดิมสามารถกดที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อเรียกข้อมูลสถานทีจัดส่งมาได้ทันที
  • ตรวจสอบราคาทั้งหมดที่ต้องชำระได้ที่ช่อง สรุปค่าใช้จ่าย
  • กดที่ปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ ระบบจะขึ้นคำว่า Successful เพื่อยืนยันว่าทำรายการจองเรียบร้อย
** กรุณาโอนเงินภายใน 7 วันหลังจากทำรายการสั่งซื้อ หากเกินกำหนดการโอนเงิน ขออนุญาติยกเลิกรายการสั่งซื้อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (กรณีหนังสือจัดพิมพ์ตามโควต้า จะนับตามยอดโอน ระบบจะยกเลิกการจองหลังจากครบกำหนด 7 วัน หรือ ครบตามยอดพิมพ์)
การซื้อขายหนังสือมือสองในหน้าชอปปิ้ง ของบริษัทห้องสมุดดอตคอม จำกัด ได้รับการคุ้มครองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0745554004630 ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าครบถ้วนอย่างแน่นอน