วิธีสั่งจองกับห้องสมุด

เลือกหนังสือที่ต้องการ โดยเลือกเมนู >> หนังสือจอง
  • เมื่อเลือกหนังสือแล้ว อ่านรายละเอียดของหนังสือ และวิธีการจอง
  • คลิกปุ่ม จองเล่มนี้ เพื่อทำการจองหนังสือ โดยสามารถระบุจำนวนที่ต้องการจองได้
  • เมื่อกดจองหนังสือแล้ว สินค้าที่จอง จะอยู่ที่ตะกร้าสินค้า ดูสินค้าในตะกร้าได้ที่ปุ่ม
  • สามารถแก้ไขจำนวนสินค้าได้ในหน้าตะกร้า
เลือกวิธีการจัดส่งทีต้องการ โดยเพิ่มราคาค่าจัดส่งในราคาสินค้า
  • กรอกสถานที่รับสินค้าให้ครบถ้วน เพื่อให้สินค้าส่งไปยังนักอ่านได้อย่างรวดเร็ว
  • ** ลูกค้าเดิมสามารถกดที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อเรียกข้อมูลสถานทีจัดส่งมาได้ทันที
  • ตรวจสอบราคาทั้งหมดที่ต้องชำระได้ที่ช่อง สรุปค่าใช้จ่าย
  • กดที่ปุ่ม ยืนยันการสั่งซื้อ ระบบจะขึ้นคำว่า Successful เพื่อยืนยันว่าทำรายการจองเรียบร้อย
** ใบสั่งซื้อนี้มีอายุ 2 วัน ระบบจะทำการยกเลิกใบสั่งซื้ออัตโนมัติ หากไม่ได้รับการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ระบบจองของห้องสมุดดอตคอม มีไว้เพื่อให้บริการลูกค้ารายย่อยเท่านั้น หากท่านต้องการสั่งซื้อจำนวนมาก กรุณาติดต่อร้านนายอินทร์ผู้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหลักของห้องสมุด
- ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของระบบ ขออนุญาตสงวนสิทธิ์แคนเซิลออเดอร์ที่กดจองเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากในคราวเดียว เพราะระบบอาจตรวจจับว่าเป็นรายการซ้ำซ้อน หรือเป็น viral spam ได้
- กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์ ตาม "จำนวนที่ระบบแจ้ง" เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการตรวจสอบออเดอร์

การซื้อขายหนังสือมือสองในหน้าชอปปิ้ง ของบริษัทห้องสมุดดอตคอม จำกัด ได้รับการคุ้มครองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0745554004630 ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าครบถ้วนอย่างแน่นอน