วิธีการโอนเงินและ การแจ้งโอนเงิน

  • เมื่อลูกค้าสั่งซื้อหรือจองหนังสือจะได้รับ Email จากทางเว็บไซต์ ซึ่งมีรหัสตะกร้าสินค้าและรายละเอียดการชำระเงิน
  • โอนเงินภายใน 7 วัน มิฉะนั้นรหัสการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และต้องทำรายการใหม่ทั้งหมด
** สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับอีเมล์ รบกวนเช็คใน อีเมล์ขยะ / Junk Mail / Bulk Mail
สามารถแจ้งการชำระเงิน โดยคลิกที่เมนู ที่อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์
  • รหัสตะกร้าสินค้า จะได้จากอีเมล์เมื่อสั่งจอง เช่น BK xxxxxxxxxxxxx
  • กรอกรหัสและเวลาในการจองที่ถูกต้อง
  • เมื่อแจ้งชำระเงินเรียบร้อยระบุจะขึ้นว่า Successful
  • ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และแจ้งกลับไปภายใน 3 วันผ่านทาง Email
** กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐาน จนกว่าจะได้รับสินค้า
การซื้อขายหนังสือมือสองในหน้าชอปปิ้ง ของบริษัทห้องสมุดดอตคอม จำกัด ได้รับการคุ้มครองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0745554004630 ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าครบถ้วนอย่างแน่นอน