เรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง(嫡嫁千金) เล่ม 1

ผู้เขียน: เชียนซานฉาเค่อ
หมวด: แรงชัดจัดเต็ม

Author: 千山茶客

Chinese edition copyright  潇湘书院(天津)文化发展有限公司

Thai edition copyright  Hongsamut.com Co., Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED
------------------------------------
ขอตอบแทนหนึ่งแค้นที่แสนรัก

ให้กระอักล้มหายตายเป็นผี

ให้ขึ้นชื่อลือชั่วทั่วปฐพี

เจ้าวอดวายแค้นนี้จึงจบกัน 
(บทที่ 1-บทที่ 3)

Ebook เล่มอื่นๆ