ลมหายใจมังกร

ผู้เขียน: เพลงมีนา
หมวด: ซาบซึ้งตรึงใจ

ลมหายใจของเขามีไว้เพื่อนาง
ลมหายใจของนางมีไว้เพื่อ ‘รัก’

Ebook เล่มอื่นๆ