เด็กเลี้ยงนายสายชล
วรรณกรรมผู้ใหญ่
เด็กเลี้ยงนายสายชล
วรรณกรรมผู้ใหญ่
ยายช้อย
มีผู้ชายถึงสองคนที่ต้องการเธอไปเป็นผู้หญิงข้างกาย แต่ถ้าเธอรู้สึกกับทั้งคู่คนละแบบแล้วเธอจะต้องจัดการยังไง ...โปรดติดตามอ่าน
  • 9 ตอน
  • 255
นิยายโดย
  • 15 คนติดตาม
บทนำ

นิยายเรื่องนี้อาจจะมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรเอาเป็นตัวอย่าง นักอ่านที่จะอ่านต้องมี #ความคิด #วิเคราะห์ #แยกแยะ ระหว่างเรื่องจริงและนิยายได้เป็นอย่างดี

#เนื้อหาไม่เหมาะแก่บุคคลอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์

นิยายเรื่องอื่นของยายช้อย