แม่ยายสุดที่รัก
วรรณกรรมผู้ใหญ่
แม่ยายสุดที่รัก
วรรณกรรมผู้ใหญ่
นิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่สมมติขึ้น ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องจริงแต่อย่างใด ชื่อบุคคล และสถานที่ที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง ไม่มีเจตนา อ้างอิงหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ
  • 12 ตอน
  • 622
นิยายโดย
  • 113 คนติดตาม
บทนำ

นิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่สมมติขึ้น

ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องจริงแต่อย่างใด ชื่อบุคคล

และสถานที่ที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง ไม่มีเจตนา

อ้างอิงหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ

นิยายเรื่องอื่นของกาสะลองทองคำ