ย่ำยี-หัวใจ-ที่ไร้รัก
ดราม่าน้ำตาริน
ย่ำยี-หัวใจ-ที่ไร้รัก
ดราม่าน้ำตาริน
Baibua99
มีผัวผิด คิดจนตัวตาย คำ ๆ นี้ บ่งบอกการเลือกสามีที่จะอยู่กันไปตลอดชีวิต
  • 9 ตอน
  • 34
นิยายโดย
  • 0 คนติดตาม
บทนำ

©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมที่ 2,3)

©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)

©สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)

ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเสียง การคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ หนังสือเช่า หรือลอกเลียนแบบ สแกนเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือ หรือนำสำนวนส่วนใดของข้อความในนิยายไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่หรือเพื่ออ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้สูงสุด


เนื้อเรื่องพอสังเขป

มีผัวผิด คิดจนตัวตาย
คำ ๆ นี้ บ่งบอกการเลือกสามีที่จะอยู่กันไปตลอดชีวิต