ถึงพี่เลวหนูก็รัก : My love's damn hot!
Romance Lover
ถึงพี่เลวหนูก็รัก : My love's damn hot!
Romance Lover
พลิ้วอ่อน
รัก เร้น ลับ ในรั้วมหาลัย ร้องแรงดุจไฟ แผดเผาร่างกายและหัวใจให้ร้อนเร่า!!!!
  • 1 ตอน
  • 1,402
นิยายโดย
  • 131 คนติดตาม
บทนำ

He breaks into my world without any warning.

Running away from him is the hardest thing I ever do.

เขา 'บุกรุก' เข้ามาในโลกของฉัน โดยไม่มีการบอกกล่าว

การหลีกหนีจากเขา คือ สิ่งที่ยากที่สุดที่เคยทำ

รัก เร้น ลับ ในรั้วมหาลัย

ร้องแรงดุจไฟ แผดเผาร่างกายและหัวใจให้ร้อนเร่า

C O M I N G S O O N