ยอดยุทธเกมเมอร์สะท้านฟ้า
Action-กำลังภายใน
ยอดยุทธเกมเมอร์สะท้านฟ้า
Action-กำลังภายใน
Jirat1976
ลู่หยางเด็กหนุ่มวัย 15 ปีได้ซื้อเกมส์ออนไลน์ปริศนามาเล่นซึ่งเป็นเกมส์กำลังภายใน แต่เขาหารู้ไม่ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล
  • 5 ตอน
  • 303
นิยายโดย
  • 1 คนติดตาม
  • Tag
  • #
บทนำ

ลู่หยางเด็กหนุ่มวัย 15 ปีได้ซื้อเกมส์ออนไลน์ปริศนามาเล่นซึ่งเป็นเกมส์กำลังภายใน แต่เขาหารู้ไม่ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล


ระดับการบ่มเพาะพลังปราณมี 1 - 10 ขั้น

ระดับปราณแรกเริ่มจะมีลมปราณสีขาว

ระดับปราณก่อกำเนิดจะมีลมปราณสีเหลือง

ระดับปราณหลอมรวมจะมีลมปราณสีเขียว

ระดับปราณราชาจะมีลมปราณสีน้ำเงิน

ระดับปราณจักรพรรดิ์จะมีลมปราณสีแดง

ระดับปราณมนุษย์จะมีลมปราณสีส้ม

ระดับปราณปฐพีจะมีลมปราณสีเทา

ระดับปราณสวรรค์จะมีลมปราณสีม่วง

ระดับปราณเทวะจะมีลมปราณสีทอง

ระดับปราณมายาจะมีลมปราณสีรุ้ง

ทุกระดับมี 10 ขั้น


สัตว์อสูรมี 10 ระดับ

ระดับต่ำ

ระดับกลาง

ระดับสูง

ระดับหลอมหลวม

ระดับราชาอสูร

ระดับจักรพรรดิ์อสูร

ระดับปฐพี

ระดับสวรรค์

ระดับตำนาน

ระดับเทพอสูร


อาวุธลมปราณมี 10 ระดับ

ระดับต่ำ

ระดับกลาง

ระดับสูง

ระดับหลอมรวม

ระดับราชา

ระดับจักรพรรดิ์

ระดับปฐพี

ระดับสวรรค์

ระดับตำนาน

ระดับมายา


แกนสัตว์อสูรมี 10 ระดับ

ระดับต่ำ

ระดับกลาง

ระดับสูง

ระดับราชาอสูร

ระดับจักรพรรดิ์อสูร

ระดับปฐพี

ระดับสวรรค์

ระดับตำนาน

ระดับเทพอสูร

ระดับมายา


สมบัติต่างๆ ก็มี 10 ระดับ

ระดับต่ำ

ระดับกลาง

ระดับสูง

ระดับราชา

ระดับจักรพรรดิ์

ระดับปฐพี

ระดับสวรรค์

ระดับตำนาน

ระดับเทวะ

ระดับมายา


ทักษะต่างๆ มี 9 ขั้น

ระดับต่ำ

ระดับกลาง

ระดับสูง

ระดับมนุษย์

ระดับปฐพี

ระดับสวรรค์

ระดับตำนาน

ระดับเทวะ

ระดับมายา


วิชายุทธมี 9 ระดับ

ระดับต่ำ

ระดับกลาง

ระดับสูง

ระดับมนุษย์

ระดับปฐพี

ระดับสวรรค์

ระดับตำนาน

ระดับเทวะ

ระดับมายา


นักปรุงยามี 7 ระดับ

นักปรุงยาระดับฝึกหัดสามารถปรุงยาระดับต่ำได้

นักปรุงยาระดับสามัญสามารถปรุงยาได้ถึงระดับสูง

นักปรุงยาระดับเชี่ยวชาญสามารถปรุงยาได้ถึงระดับปฐพี

นักปรุงยาระดับปรมาจารย์สามารถปรุงยาได้ถึงระดับสวรรค์

นักปรุงยาระดับปราชญ์โอสถสามารถปรุงยาได้ถึงระดับตำนาน

นักปรุงยาระดับเซียนโอสถสามารถปรุงยาได้ถึงระดับเทวะ

นักปรุงยาระดับเทพโอสถสามารถปรุงยาได้ถึงระดับมายา


สมุนไพรมี 9 ระดับ

ระดับต่ำ

ระดับกลาง

ระดับสูง

ระดับมนุษย์

ระดับปฐพี

ระดับสวรรค์

ระดับตำนาน

ระดับเทวะ

ระดับมายา


โอสถมี 9 ระดับ

ระดับต่ำ

ระดับกลาง

ระดับสูง

ระดับมนุษย์

ระดับปฐพี

ระดับสวรรค์

ระดับตำนาน

ระดับเทวะ

ระดับมายา


ค่าเงินแบ่งได้ดังนี้

100 เหรียญทองแดง = 1 เหรียญเงิน

100 เหรียญเงิน = 1 เหรียญทอง