เจ้าสาวโคมแดง
แรงชัดจัดเต็ม
เจ้าสาวโคมแดง
แรงชัดจัดเต็ม
ไป๋ฉาน คือนามของนาง หญิงงามแต่ดวงตามืดบอด ไม่ปรากฏผู้ให้กำเนิด ไม่ปรากฏที่มา หากอยากลิ้มลองพรหมจรรย์ของไป๋ฉาน อาจต้องยอมแต่งนางเข้าตระกูล แล้วบุรุษใดเล่าจะยินยอม ในเมื่อไป๋ฉานหาใช่คุณหนูลูกผู้ดี แต่เป็นเพียงสตรีในหอคณิกา
  • 2 ตอน
  • 2,028
นิยายโดย
  • 34 คนติดตาม
บทนำไป๋ฉาน

คือนามของนาง

หญิงงามแต่ดวงตามืดบอด

ไม่ปรากฏผู้ให้กำเนิด

ไม่ปรากฏที่มา

อี้จีอันดับสาม แห่งหอคณิกาเถาฮวา


หากอยากลิ้มลองพรหมจรรย์ของไป๋ฉาน อาจต้องยอมแต่งนางเข้าตระกูล แล้วบุรุษใดเล่าจะยินยอม ในเมื่อไป๋ฉานหาใช่คุณหนูลูกผู้ดี

แต่เป็นเพียงสตรีในหอคณิกา
ลั่วหย่งไฉ

ผู้สืบทอดเพียงหนึ่งของสำนักคุ้มภัย ลั่วชาง

หย่งไฉเป็นบุรุษเจ้าสำราญ ชื่อเสียงเขาเลืองลือ แต่ล้วนดีในด้านลบ

ทั้งสุรานารีงาม หย่งไฉโปรดปรานยิ่งนัก

ไม่มีสิ่งใดในใต้หล้าที่หย่งไฉปรารถนาแล้วมิได้ครอบครอง


****


อาจกล่าวได้ว่า

หากมีความลับใต้รอยยิ้มของหย่งไฉ

ย่อมมีลางร้ายใต้ดวงตาของไป๋ฉานเช่นกัน


หนึ่งบุรุษผู้ซ่อนตัวตนอีกด้านไว้ใต้จอกสุรา

กับ

หนึ่งนารีผู้แลเห็นลางร้ายของผู้คน


***

เจ้าสาวโคมแดง

*****กรุณาอย่าลอกเลียนตัดแปลง งานเขียนมีลิขสิทธิ์ค่ั