เมียซ่อน
วรรณกรรมผู้ใหญ่
เมียซ่อน
วรรณกรรมผู้ใหญ่
เธอเป็นนักเรียนมัธยมปลาย เป็นทั้งภรรยาที่ต้องปกปิด เพราะเขาคือ ‘อาจารย์’ ในโรงเรียนที่เธอศึกษา เขาเป็นทั้งอาจารย์และสามี
  • 44 ตอน
  • 5,187
นิยายโดย
  • 39 คนติดตาม
บทนำ

ภาพประกอบไม่ได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหา


เป็นเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เพราะมีเนื้อหาที่ล่อแหลม หลังตอนที่6ไปคนที่รักไม่ได้คู่ กลับมาอยู่กับคนที่ไม่ได้รัก

แต่นานไป กลับผูกพัน…

ในฐานะที่อยู่ยากขึ้นทุกที