Uroboros
แฟนตาซี-ไซไฟ
Uroboros
แฟนตาซี-ไซไฟ
s_khanti
Uroboros, มาจากภาษากรีกคำว่า Οὐροβόρος οὐρά (oura) แปลว่า "หาง" ส่วน βόρος (boros) แปลว่า "การกิน" รวมกันจึงหมายถึง ผู้กลืนกินหาง อูโรโบรอสเป็นคำศัพท์ในภาษาลาติน มีความหมายตามตัวว่า 'งูกินหาง" ซึ่งมี ความหมายถึง 'การก่อกำเนิด" หมายความว่า 'การกำเนิดเกิดด้วยตัวเอง" แสดงถึงความไม่สิ้นสุด
  • 70 ตอน
  • 17K
นิยายโดย
  • 1 คนติดตาม
บทนำ

Uroboros, มาจากภาษากรีกคำว่า Οὐροβόρος οὐρά (oura) แปลว่า "หาง" ส่วน βόρος (boros) แปลว่า "การกิน" รวมกันจึงหมายถึง ผู้กลืนกินหาง อูโรโบรอสเป็นคำศัพท์ในภาษาลาติน มีความหมายตามตัวว่า 'งูกินหาง" ซึ่งมี ความหมายถึง 'การก่อกำเนิด" หมายความว่า 'การกำเนิดเกิดด้วยตัวเอง" แสดงถึงความไม่สิ้นสุด