เพชรยอดบัลลังก์ (ซีรี่ส์โฉมงามบรรณาการ)
ซาบซึ้งตรึงใจ
เพชรยอดบัลลังก์ (ซีรี่ส์โฉมงามบรรณาการ)
ซาบซึ้งตรึงใจ
Hongsamut Author: Translator: Editor:
อะไรจะเกิดขึ้น... เมื่อนางล่วงรู้บางสิ่งที่ไม่ควรรู้ การแก่งแย่งชิงดีของบรรดาสตรีในวังหลังนั้นทั้งลึกลับและเปี่ยมเล่ห์ หากพลาดพลั้งแม้เพียงชั่วขณะ ชีวิตของคนผู้หนึ่งอาจพลิกผันได้ เพราะเข้าใจในกฎเกณฑ์ข้อนี้ดี... ชิงเฟิงจึงปรับตัวให้ไหลไปตามกระแสน้ำ นางเลือกสะสมพันธมิตร และจับตามองเหล่าศัตรูทุกฝีก้าว ถึงอย่างนั้น นางยังเกือบจะพลั้งพลาด เสียทีให้เล่ห์ลวงเหลี่ยมร้ายอยู่หลายครั้ง ในยามนี้... นางกลับมาล่วงรู้ความลับบางอย่างที่ไม่ควรรู้เข้า โอบอุ้มและประคับประคองมันเอาไว้ในฝ่ามือ นางรู้ดีว่าชีวิตของตนไม่ปลอดภัยอีกต่อไป เพราะความลับนี้ หากเปิดเผยเข้าวันใด ฐานบัลลังก์อาจสั่นคลอน!
  • 72 ตอน
  • 237K
  • 5.00 จาก 3
นิยายโดย
  • 2,206 คนติดตาม
บทนำ

อะไรจะเกิดขึ้น...

เมื่อนางล่วงรู้บางสิ่งที่ไม่ควรรู้

การแก่งแย่งชิงดีของบรรดาสตรีในวังหลังนั้นทั้งลึกลับและเปี่ยมเล่ห์

หากพลาดพลั้งแม้เพียงชั่วขณะ ชีวิตของคนผู้หนึ่งอาจพลิกผันได้

เพราะเข้าใจในกฎเกณฑ์ข้อนี้ดี...

ชิงเฟิงจึงปรับตัวให้ไหลไปตามกระแสน้ำ นางเลือกสะสมพันธมิตร

และจับตามองเหล่าศัตรูทุกฝีก้าว ถึงอย่างนั้น นางยังเกือบจะพลั้งพลาด

เสียทีให้เล่ห์ลวงเหลี่ยมร้ายอยู่หลายครั้ง

ในยามนี้... นางกลับมาล่วงรู้ความลับบางอย่างที่ไม่ควรรู้เข้า

โอบอุ้มและประคับประคองมันเอาไว้ในฝ่ามือ

นางรู้ดีว่าชีวิตของตนไม่ปลอดภัยอีกต่อไป

เพราะความลับนี้ หากเปิดเผยเข้าวันใด ฐานบัลลังก์อาจสั่นคลอน!

เรื่องนี้มีเวอร์ชั่น E-book
นิยายเรื่องอื่นของHongsamut