อภิมหาสงครามหกดินแดน  ตอน กำเนิดหงส์ไฟ
รักโรแมนติก
อภิมหาสงครามหกดินแดน ตอน กำเนิดหงส์ไฟ
รักโรแมนติก
2+1 Two Plus One Book
‘หงส์ไฟคืนฟ้า เพลาแห่งสงครามปรากฎ เมื่อนั้นชะตาแห่งดินแดนทั้งหก จะถึงกาลสูญสิ้นอีกครา’
  • 1 ตอน
  • 248
นิยายโดย
  • 2 คนติดตาม
บทนำ

สาสน์ฉบับนี้ได้ก่อกำเนิดขึ้นจากดวงจิตเทพของข้า เมื่อท่านพบสาสน์ฉบับนี้ ร่างข้าคงสูญสลายกลายเป็นเถ้าถ่านไปแล้ว ข้าขอให้ท่านนำสาสน์ฉบับนี้ขึ้นทูลถวายแด่องค์จักรพรรดิสวรรค์

อีกไม่นานสงครามแห่งดินแดนทั้งหกจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

ข้าใช้พลังเวทย์สุดท้ายแห่งนรกเพื่อเปิดผนึกคำทำนายนี้ ถึงตัวข้าไม่อยู่แต่คำทำนายนี้จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ ทางเดียวที่จะหยุดสงครามนี้ได้มีเพียงหาหงส์ไฟให้พบเท่านั้น

‘หงส์ไฟคืนฟ้า

เพลาแห่งสงครามปรากฎ

เมื่อนั้นชะตาแห่งดินแดนทั้งหก

จะถึงกาลสูญสิ้นอีกครา’

... จงหรี่จือ ...