เล่า...
เทพผีความเชื่อ
เล่า...
เทพผีความเชื่อ
K2B Studio
รวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับผี สิ่งลี้ลับต่างๆ ที่ผ่านการเล่าต่อๆ กันมา ทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและแต่งขึ้นเอง เพื่อสร้างอรรถรส โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
  • 6 ตอน
  • 193
นิยายโดย
  • 1 คนติดตาม
บทนำ

เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงของคนใกล้ตัวที่ผ่านการเล่าต่อๆกันมา และจากประสบการณ์ของตัวเองที่อยากจะเล่าสู่แก่ผู้อ่านโดยผ่านตัวหนังสือ