☕ Coffee cafe of love (dark) ผมเจอเธอในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง
Romance Lover
☕ Coffee cafe of love (dark) ผมเจอเธอในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง
Romance Lover
เมื่อเบญจเพสส่งผลให้ "เคราะห์ใหญ่ซัดโถม เคราะห์รองแขวนคอ เคราะห์เล็กเคราะห์น้อยห้อยต่องแต่ง" 'แจน นฤมล ดลใจชายชาตรี' ที่ปรารถนาชีวีเพอร์เฟคก็หมดทางเลือก หันหน้าเข้าหา... #เรื่องนี้ดาร์กพอสมควร โปรดเตรียมตัวเตรียมใจก่อนอ่านนะคะ แฮะๆ
  • 1 ตอน
  • 1,327
นิยายโดย
  • 2 คนติดตาม
บทนำ

Coffee cafe`of love (dark)

ผ ม เ จ อ เ ธ อ ใ น ร้ า น ก า แ ฟ แ ห่ ง ห นึ่ ง

-----------------------

เมื่อเบญจเพศ บังเอิญส่งผลให้

"เคราะห์ใหญ่ซัดโถม เคราะห์รองแขวนคอ เคราะห์เล็กเคราะห์น้อยห้อยต่องแต่ง"

'แจน นฤมล ดลใจชายชาตรี' ที่ปรารถนาชีวีเพอร์เฟคก็หมดทางเลือก หันหน้าเข้าหาวิธีสะเดาะเคราะห์ 'สุดแสนอีโรติก' ตามคำชี้แนะของแม่หมอในร้านกาแฟแห่งหนึ่ง โดยไม่ฉุกคิดเลยว่าทุกอย่างอาจไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ

.......................................

เรื่องนี้ดาร์กพอสมควร โปรดเตรียมตัวเตรียมใจก่อนอ่านนะคะ แฮะๆ

0

ไม่พลาดนิยายตอนใหม่ล่าสุด
เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือ